Prisliste

Prisliste

  • Maks framleiepris: maksimalt 1650,- pr. breddemeter.
  • Utleiepris i jollehavna: 1650,- pr breddemeter.
  • Pris kjøp av andelsplass: 13915,- kr pr. breddemeter.
  • Medlemskontingent inkludert kollektivt medlemskap i KNBF: 250,-.
  • Havneavgift for eierplasser: 341,- pr. breddemeter.
  • Gebyr dersom man ikke møter til vakt: 2000,-
  • Gebyr dersom man ikke fyller ut fremleieskjema: 1000,-
  • Gebyr dersom man ikke møter til innkalt dugnad: 1500,-

Prisene for utleie, fremleie og kjøp av andelsplass ble økt med 10 % fra 1.1.2014, iht. Årsmøtevedtak 2013.