Styret

Styrets medlemmer

 
Funksjon Navn Telefonnummer
Leder Bernt Eriksen 414 79 081
Nestleder Halvor Berulfsen 470 28 719
Kasserer Svein Steffensen  
Sekretær Jan Cato Agard  
Materialforvalter/bryggesjef Øyvind Sando 934 25 155
Styremedlem Steinar Olsen  
1. vara Thomas Østby  
2. vara Øyvind Johannessen