Informasjon om Bjerkøya båtforening

Om oss

 Adresse :     Bjerkøyveien 14 
 Bankkto  
 Orgnr      896 548 972 
     
     

Dokumenter

 
   Vedtekter
     

   Bryggereglement

Informasjon om bryggeanlegget

Bjerkøya båtforening har 155 medlemsplasser (andelsplasser) i tillegg til en utleiebrygge som består av 62 plasser. Det er både motor- og seilbåter hos medlemmene våre.

Foreningen har et moderne anlegg som ligger godt skjermet og vedlikeholdes på en god måte. Det er strøm og vann ved alle bryggene. I tillegg er det utkjøringsrampe for mindre båter samt rampe for å løfte ut større båter. Bruken av rampene er kostnadsfri for medlemmer og leietakere. Det koster 20,- for å bruke utkjøringsrampen og 100,- for å bruke utløftingsrampen for andre.

Båtforeningen har privat parkering for ca. 120 biler.

Vi har flytende vakthus ute på brygga med trådløst internett som fungerer over hele anlegget, og en bod til det vi trenger av utstyr.

Bryggene er betongflytebrygger med utriggere og størrelsen på båtplassene er fra 2 og opp til 4,5 meter. Foreningen har satt en maksimalgrense på ca. 40 fot på båter som kan ha plass i anlegget. En viss begrensning på størrelsen for seilbåter blir det, for det er relativt grunt i utseilinga, ca. 2 meter ved normalvannstand.

Båtforeningen og parkeringsplassen er plassert i reguleringsplanen for området.  vedtatt 22.5.2002, samt i egen avtale med grunneier for bruk av parkeringsplass..

Ved tegning av medlemsskap i båtforeningen blir man automatisk også medlem i Kongelig Norsk Båtforbund. Dette gir mange gunstige medlemsfordeler. Les mer på www.knbf.no.