Styret

Styrets medlemmer

 
Funksjon Navn Telefonnummer
Leder Bernt Eriksen 414 79 081
Nestleder Thomas Østby 911 37 366
Kasserer Svein Steffensen  
Sekretær Jan Cato Agard  
Styremedlem Randi Erlandsen  
1. vara Nina Åshaug Nilsen  
2. vara Øyvind Johannessen