Lover og reglement
bjerkoya bf logo3

Nedenfor finner du relevante PDF-dokumenter for nedlasting.

Vedtekter vedtas på Årsmøtet og er gjeldende regelverk for organisasjonen. Gjennom vedtektene bestemmes hvilken organisasjon man vil ha og hvordan man skal jobbe. For å registrere en organisasjon i Brønnøysund må man ha vedtekter som er vedtatt på et stiftelsesmøte. Bjerkøya båtforening er registrert i Brønnøysundregisteret. Vedtektene og formelle styringskanaler er organisasjonens redskap for å sikre at man arbeider i riktig retning, og at organisasjonen ikke kan utnyttes til den enkeltes fordel. 

De nåværende vedtektene ble vedtatt på Årsmøtet i 2016. Styret har videre laget et eget bryggereglement for båtforeningen. I tillegg finnes en egen arbeidsinstruks for styret, der arbeidsoppgavene og nåværende arbeidsfordeling på rollene i styret er nedskrevet. Disse er føringer for styret i tillegg til vedtektene.

 

De aktuelle dokumentene finner du i vårt dokumentarkiv (kun vedtekter og bryggereglement er tilgjengelig uten innlogging).

Logg inn medlemmer