Medlemsside
bjerkoya bf logo3

Lister, skjemaer og dokumenter:

Dette ligger nå på lukket område, og er kun for foreningens medlemmer. Du finner dokumentene ved å logge inn og gå til "dokumenter" oppe under "Medlemsside" i hovedmenyen eller trykke på denne linken.

Vaktlista:

Fra sesongen 2012 kan man kun lese vaktlisten eller nedlaste den fra våre medlemssider etter at man som medlem har logget seg inn.

Lista blir oppdatert ved endringer. Vaktene følger plassnummerne og dersom man har flere plasser vil dette kunne bety flere vakter i sesongen. Se nøye etter slik at man unngår at vakter ikke blir gått.

Vi bruker SMS-melding for å vaktene en påminnelse om vakt, dersom man har sørget for å gi båtforeningen riktig mobilnummer. For de som leier ut plassene sine går meldingen til andelseier.

Logg inn medlemmer