Styret
bjerkoya bf logo3

Sist oppdatert 30. april 2014.

Funksjon Navn Telefonnummer
Leder Bernt Eriksen 414 79 081
Nestleder Halvor Berulfsen (HB) 470 28 719
Kasserer Svein Steffensen  
Sekretær Jan Cato Agard (JCA)  
Materialforvalter/bryggesjef Øyvind Sando  934 25 155
Styremedlem Steinar Olsen  
1. vara Thomas Østby  
2. vara Mette Kathrine Håheim  

 

Regnskapsfører og Valgkomite

Valgkomitéen består av Ingar Glimsholt, Arvid Hanssen og Frode Andersen.
Regnskapsfører er: Økonomitorget.

Logg inn medlemmer